Breu

Breu

Un acortador d'URL és un servei programari que ofereix la GVA de manera interna als seus gestors de pàgines web que permet usar URL curtes les quals redirigeixen a la URL original. El motiu d'aquest servei és fer la URL més manejable i fàcil de compartir. S'utilitza sobretot per a acurtar enllaços profunds que, per la seua naturalesa, solen ser llargs.

L'acortador d'URLs de la GVA està disponible de manera interna en esta adreça web: https://funciona.gva.es/va/web/portales-web/breu